Tarsago

Originalita sa cení! Tak sa nezhadzujte nudnou reklamou. PR články napísané pútavou formou, oslovia omnoho viac ľudí. môžete ich zverejniť na našej stránke.

Povinnosti pri ukončení podnikania

Forma podnikania je druh podnikania, ktorý je veľmi obľúbený pre malé podniky. Je to forma, v ktorej jedna alebo viac osob je zodpovedných za prevádzku a zisk podniku. Jednotlivec môže založiť obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), alebo môže predávať svoje vlastné produkty a služby ako samostatne zárobkovo činná osoba. Vo väčšine prípadov obchodník nepotrebuje žiadne špeciálne licencie na prevádzku, no môžu byť potrebné nejaké povolenia v závislosti od typu podnikania. Prevádzkovanie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť náročnejšie na administratívne a právne úkony, ako je napríklad získanie obchodného mena, registrácia pre daňové účely a podobne. Samostatne zárobkovo činná osoba potrebuje menej administratívnych úkonov, ale je potrebné, aby splnila všetky požiadavky daného štátu.

podnikanie

Povinnosti pri prevádzkovaní živnosti:

1. Získanie živnostenského oprávnenia.

2. Vytvorenie pracovného miesta pre seba.

3. Vypracovanie obchodného plánu.

4. Registrácia s daňovým úradom.

5. Zriadenie účtovníctva.

6. Zriadenie zákazníckeho servisu.

7. Získanie potrebných povolení od orgánov štátnej správy.

8. Vyhľadávanie obchodných partnerov a dodávateľov.

9. Vytvorenie webovej stránky pre podnikanie.

10. Reklamná a marketingová činnosť.

Ukončenie živnosti

Živnosť je možné ukončiť vyhlásením o jej skončení v príslušnom okresnom úrade. Okrem toho je potrebné odhlásiť sa z daňového úradu, odviesť záverečné účtovné závierky a záväznú daňovú povinnosť osobitne. Takisto je potrebné vyplniť a odovzdať formulár o ukončení živnosti. Ak je živnosť ukončená, činnosť je už možné začať len po opätovnom schválení.

práca

Aké sú povinnosti pri ukončení živnosti ?

1. Oznámiť úradom práce ukončenie činnosti

2. Oznámiť ukončenie činnosti v obchodnom registri

3. Skontrolovať, či ste už zaplatili všetky daňové poplatky

4. Uplatniť si nároky na podnikateľský účet

5. Zrušiť účet vedený u finančnej inštitúcie

6. Skontrolovať, či sú splnené všetky zmluvné záväzky

7. Skontrolovať, či ste vyplatili všetky zamestnancov

8. Skontrolovať, či ste všetkým dodávateľom a odberateľom vyplatili všetky pohľadávky

9. Skontrolovať, či ste splnili všetky obchodné zmluvy

10. Vypracovať záverečnú uzávierku a predložiť ju finančnému úradu.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tarsago

Šablona od Anders Norén