Tarsago

Originalita sa cení! Tak sa nezhadzujte nudnou reklamou. PR články napísané pútavou formou, oslovia omnoho viac ľudí. môžete ich zverejniť na našej stránke.

Revízia elektroinštalácie. Hlavne nepodceňujte tichého zabijaka!

Prečo je revízia elektroinštalácie dôležitá?

Elektroinštalácia je skrytá v stenách a stropoch, takže si jej poškodenie nemusíte všimnúť. Staré vedenie, nekvalitné materiály či neodborná montáž – to všetko môže viesť k skratom, požiarom a úrazom elektrickým prúdom. Pravidelná revízia odhalí tieto skryté nebezpečenstvá a pomôže vám im predísť.

Ako často je povinná revízia elektrických zariadení Interlogic.sk?

Lehoty revízií sú stanovené vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a líšia sa v závislosti od typu objektu a jeho využitia. Vo všeobecnosti platí:
Rodinné domy a byty: 1x za 10 rokov. Prevádzkové objekty: V závislosti od kategórie rizika od 1x za rok do 1x za 5 rokov. Elektrické spotrebiče a ručné náradie: V závislosti od typu spotrebiča a náradia od 3 do 24 mesiacov

revízia elektriky

Čo sa deje počas revízie?

Revízny technik skontroluje stav elektroinštalácie, vrátane: vodičov a káblov, ističov a rozvádzačov, zásuviek a vypínačov, uzemnenia, ochranných prvkov. Na základe zistení vyhotoví revízny technik protokol, v ktorom uvedie stav elektroinštalácie a prípadné závady. Ak sa zistia závady, je potrebné ich čo najskôr odstrániť.

Mýty a fakty o revízii elektroinštalácie.

Poďme si teraz rozobrať niektoré mýty, ktoré sa o revízii elektroinštalácie šíria:

  • Mýtus: Revízia je drahá a zbytočná.
  • Fakt: Náklady na revíziu sú oveľa nižšie ako náklady na odstránenie požiaru či liečbu úrazu elektrickým prúdom. Navyše, predchádzate možným škodám na majetku.
  • Mýtus: Mám novú elektroinštaláciu, takže revíziu nepotrebujem.
  • Fakt: Poškodenie elektroinštalácie sa môže stať aj pri nových rozvodoch, napríklad neodbornou úpravou či zatečením.

kontrola elektro

Ako sa pripraviť na revíziu?

Pred príchodom revízneho technika nemusíte robiť žiadne zásadné úpravy. Je však dobré odstaviť zbytočné spotrebiče zo zásuviek a zabezpečiť prístup k rozvádzaču a elektrickým zariadeniam. Revízia elektroinštalácie sa môže zdať ako zbytočná formalita. No v skutočnosti ide o dôležitý preventívny krok, ktorý vám môže zachrániť zdravie, majetok a možno aj život.

Příští u příspěvku

© 2024 Tarsago

Šablona od Anders Norén