Tarsago

Originalita sa cení! Tak sa nezhadzujte nudnou reklamou. PR články napísané pútavou formou, oslovia omnoho viac ľudí. môžete ich zverejniť na našej stránke.

Podľa čoho sa odvíja cena energetického ohodnotenia budovy?

Pokiaľ plánujete v najbližšej dobe stavať rodinný dom alebo iný typ stavby, prípadne realizovať rekonštrukciu staršej budovy, určite viete, že získanie stavebného povolenia a kolaudačného schválenia nie je také jednoduché. K tomu, aby ste tieto povolenia získali, je nevyhnutné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu a postavená stavba musí spĺňať určité štandardy, aby sa mohla bezpečne využívať a obývať. Súčasťou schvaľovania stavby počas kolaudácie je zároveň aj energetické ohodnotenie hospodárnosti budovy, v rámci ktorého sa taktiež posudzuje to, či daná stavba spĺňa všetky potrebné energetické štandardy.

energetické triedy

Prísnejšie energetické požiadavky ohľadom hospodárnosti sa týkajú najmä novostavieb postavených v posledných pár rokoch, čoho dôvodom je zhoršujúca sa situácia v oblasti znečisťovania životného prostredia, klimatickej krízy a zároveň aj plytvania prírodných zdrojov. Aj pri starších stavbách a budovách, ktoré prešli rekonštrukciou je však taktiež potrebné dodržať určité energetické štandardy.

energetická úspornosť

Cieľom energetického ohodnotenia je teda najmä dosiahnuť to, aby daná stavba dosahovala, čo najlepšiu úroveň energetickej hospodárnosti a stopy vytvorené využívanými energiami mali tým pádom čo najnižší podiel na tvorbe emisií oxidu uhličitého. V prípade, že potrebujete získať energetický certifikát, cena sa stanovuje pre každú stavbu podľa individuálnych odlišností, ako je napríklad jej veľkosť a druh, resp. či ide o rodinný dom, byt alebo budovu určenú na iné účely, než obývanie. V prípade, že vaša stavba spĺňa všetky stanovené energetické štandardy, v príslušnom certifikáte budete mať zároveň určené aj zaradenie do energetickej triedy, pod ktorú daná stavba na základe vyhodnotenia jej hospodárnosti patrí. Rozdelenie do energetických tried sa značí písmenami od A po G, avšak spomedzi týchto tried by mali stavby postavené v posledných rokoch spĺňať minimálne triedu B a pri najnovších stavbách, ktoré vznikli po roku 2016 je podmienka ešte prísnejšia a stavba by mala patriť do triedy A1.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tarsago

Šablona od Anders Norén