Predchádzajte škodám

V dnešnom svete modernizácie a rastu nových domov respektíve budov je stále viac a viac vykonávaných napojení na inžinierske a kanalizačné siete. Čo sa týka kanalizačných sietí, tieto sú potrebné…

Read More